• RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Heading 1 Here:Enter the heading 1 description here.Go to blogger edit html,find these words and replace it with your own description ...
 • Heading 2 Here:Enter the heading 2 description here.Go to blogger edit html,find these words and replace it with your own description ...
 • Heading 3 Here:Enter the heading 3 description here.Go to blogger edit html,find these words and replace it with your own description ...
 • Heading 4 Here:Enter the heading 4 description here.Go to blogger edit html,find these words and replace it with your own description ...
 • Heading 5 Here:Enter the heading 5 description here.Go to blogger edit html,find these words and replace it with your own description ...
 • SLIDE-2-TITLE-HERE

  Welcome to Blogger.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these text/sentences with your own descriptions.This theme is convert to Blogger by Premiumbloggertemplates.com.Download this template and more Premium Blogger Templates From PremiumBloggerTemplates.com...

 • SLIDE-3-TITLE-HERE

  Welcome to Blogger.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these text/sentences with your own descriptions.This theme is convert to Blogger by Premiumbloggertemplates.com.Download this template and more Premium Blogger Templates From PremiumBloggerTemplates.com...

 • SLIDE-4-TITLE-HERE

  Welcome to Blogger.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these text/sentences with your own descriptions.This theme is convert to Blogger by Premiumbloggertemplates.com.Download this template and more Premium Blogger Templates From PremiumBloggerTemplates.com...

Selasa, 27 Ogos 2013

PENDIDIKAN INKLUSIF

Posted by zharulnizam shah On 6:11 PTG


Peraturan Pendidikan 1997 (Pendidikan Khas) menjelaskan makna pendidikan inklusif sebagai program;
“(c) an inclusive education programme for pupils with special needs and who are able to attend normal classes together with normal pupils”.

“Proses inklusif memberikan peluang  mengikut keperluan kepada semua murid melalui  pembelajaran, budaya, komuniti dan tanpa pengecualian berkaitan pendidikan
(UNESCO, 2005)

Dalam konteks iklim pendidikan di Malaysia peringkat asas Pendidikan Inklusif iaitu menempatkan murid pendidikan khas bersama murid normal di kelas normal berasaskan perkara-perkara berikut;.

a.       Penempatan itu berdasarkan lokaliti murid ( mana-mana sekolah harian biasa menerima murid tanpa mengira kecacatan )
      b.       Belajar bersama-sama di kelas normal
      c.       Perkhidmatan sokongan disediakan ( guru resos / guru pendamping / guru pembantu  dan bantuan 
               peralatan khas )

KAEDAH 

Kaedah penempatan murid berkeperluan khas di kelas normal/harian biasa

ASPIRASI

Suatu aspirasi atau falsafah dalam membina budaya pembelajaran yang berkesan melalui pelbagai bentuk program, perkhidmatan dan sokongan. Semua warga sekolah bertanggungjawab menyedikan bantuan dan sokongan.
(Friends and Shamberger, 2009)

PELUANG BELAJAR

Peluang dan ruang belajar dan penglibatan bersama murid normal berupaya menangani gejala sosial contohnya sikap diskriminasi, tanggapan negatif masyarakat  dan menanam budaya inklusif  ...” (Salamanca World Conference on Special Needs Education, 1994)

PENCAPAIAN MURID

Indikator pendidikan inklusif ialah kehadiran (akses & ekuiti), penglibatan murid (pengalaman belajar yang berkualiti dan bermakna dari sudut perspektif murid sendiri)  dan pencapaian (proses P&P berkesan dan outcome pembelajaran bermakna) untuk semua murid tanpa mengira kecacatan dan keupayaan. (UNESCO IBE, 2008b)
  
PELAKSANAAN

a.       Keanggotaan penuh dalam sekolah harian biasa
b.      Kelas yang sesuai dengan peringkat umur murid di sekolah sekitar komuniti setempat
c.      Akses kepada bantuan sokongan dan khidmat bantu yang sesuai
d.     Program yang menjurus kepada keperluan individu (individualized) melalui Rancangan Pendidikan     Individu (RPI)
e.     Kurikulum yang sesuai
f.      Bentuk pentaksiran yang sesuai
  
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
1.      
       KURIKULUM UBAHSUAI

       A.    Bantuan tambahan (instruktional) contoh: bahan teknologi (AAC)
       B.    Penilaian / pentaksiran
       C.    Khidmat bantu berterusan

2.      PENGURUSAN SEKOLAH

      A.    Sokongan untuk guru dan murid
      B.    Usaha ikat kerjasama warga sekolah dan komuniti setempat
      C.    Usaha ikatkan kerjasama guru dan PPM


3.      GURU

A.   Guru kompeten
                  Latihan Dalam Perkhidmatan: i) Assessing Special , ii) Adapting curriculum, iii) Utilize                              Assistive Technology
B.  Pre service ( kemahiran adapting curriculum & kemahiran membina kerjasama dengan ibu bapa & pakar)

4.      INFORMASI

A.    Sharing best practices 

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENTADBIR

      a.      Sokongan pada guru dan murid
      b.      Galakkan & beri ruang untuk semua guru bekerjasama
      c.      Beri ruang untuk kerjasama dengan pihak ibu bapa
      d.      Beri ruang utk flekibiliti
      e.       Galakkan komunikasi

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU

     a.      Berkomunikasi dengan pihak ibu bapa / komuniti
     b.      Bina kerjasama erat (guru biasa & guru pend. Khas)
     c.      Membuat penyesuaian kurikulum dgn ketidakupayaan
     d.      Berkomunikasi dan bina kerjasama dengan rangkaian pakar khidmat bantu 
     e.      Memenuhi keperluan individu murid 
     f.       Menyediakan BBM & BBB membantu proses P&P

KOMPETENSI GURU ALIRAN PERDANA & GURU PENDIDIKAN KHAS PENENTU KEJAYAAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Semua guru aliran perdana perlu menguasai pengetahuan dan kemahiran asas pendidikan khas dan perlu berkerjasama secara kolaboratif dengan guru pendidikan khas.
Konsep inklusif perlu diterapkan dalam amalan harian dan dalam pelbagai aktiviti di sekolah dan dalam komuniti dengan menggalakkan penglibatan murid berkeperluan khas.KOMPETENSI BAGI GURU ALIRAN PERDANA 
 •   Amalan berasaskan tahap integriti, kompetensi, etika dan profesionalisma yang tinggi.
 •   Meransangkan imej dan personaliti murid yang positif.
 •   Penglibatan aktif secara berhemah dan beretika yang menghormati kepelbagaian budaya dan   individu.
 •  Mengamalkan sikap keprihatinan yang tinggi iaitu lebih mengambil perhatian, sensitif, tidak  bertanggapan negatif, memberi sokongan padu, membuat adaptasi dan fleksibel.
 • Mengamalkan tanggapan baik terhadap semua murid berkeperluan khas termasuk ahli keluarga dan  pakar yang terlibat dalam memberi perkhidmatan pendidikan dan khidmat sokongan
 •  Mempertingkatkan penglibatan murid berkeperluan khas di kelas arus perdana belajar dan      bersosialisasi dengan rakan sebaya yang normal.
 •  Pengetahuan dan kemahiran interpersonal yang baik untuk berurusan dengan pelbagai pihak yang  memberi perkhidmatan pendidikan dan khidmat bantu.


KOMPETENSI BAGI GURU PENDIDIKAN KHAS
 •  Membuat penyesuaian, adaptasi atau modifikasi kepada kurikulum untuk memastikan penguasaan    semua murid berkeperluan khas dalam pembelajaran.
 •  Pengetahuan mengadaptasikan kaedah instruktional dalam P&P termasuk alternatif tugasan dan      kaedah pengajaran.
 •  Pengetahuan dalam stail instruktional khusus dalam pendidikan khas berasaskan kreativiti, inovasi   dan kemajuan teknologi ICT.
 •  Pengetahuan dalam sistem pentaksiran kebangsaan dan pendidikan khas.
 • Melaksana rancangan mengajar yang sesuai dengan kepelbagaian individu murid berkeperluan khas.
 • Pengetahuan dalam aspek perundangan melibatkan hak sebagai guru, ibu bapa dan kanak-kanak berkeperluan khas serta aspek pentadbiran, keselamatan dan juga amalan terbaik dalam proses pengajaran dan pembelajaran
 • Berupaya mengumpul maklumat terdahulu dan terkini mengenai pencapaian akademik, rekod kesihatan dan juga sejarah kesihatan dan latar belakang keluarga untuk digunakan dalam penilaian dan perancangan pembelajaran di kelas.
 • Membina Rancangan Pengajaran Individu (RPI) berasaskan objektif dan matlamat jangka pendek panjang dalam pelbagai   kaedah
 • Mempunyai maklumat berkaitan penilaian untuk membuat keputusan instruktional dan penempatan pembelajaran yang bersesuaian dengan mengambilkira kepelbagaian individu.
 • Mematuhi dasar, peraturan dan garis panduan pendidikan khas di peringkat tempatan, negeri dan   pusat.
 • Melaksana pelbagai jenis formal dan informal penilian berasaskan keperluan individu murid berkeperluan khas
 • Membina dan mengurus fail pendidikan khas yang komprehensif.
 • Menyediakan ruang dan peluang pada diri untuk mampu membuat keputusan dalam pilihan kaedah pembelajaran yang sesuai dengan murid.
 • Mengalakkan dan membantu ibu bapa murid berkeperluan khas untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran

Khamis, 22 Mac 2012

MEMBINA KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS

Posted by zharulnizam shah On 6:12 PG


        
             Pengurusan bermaksud  organisasi yang dibentuk dan mempunyai hala tuju iaitu visi dan misi yang mahu dicapai. Misalnya, sebuah sekolah Pendidikan Khas/Program Pendidikan Khas merupakan tempat untuk anak-anak khas menimba ilmu,  guru memberi perkhidmatan dan sumbangan dalam bentuk bimbingan, nasihat, tunjuk ajar, pengajaran dan pembelajaran. Bagi mencerminkan imej sekolah Pendidikan Khas. Individu yang dipertanggungjawabkan hendaklah memainkan peranan dengan penuh kesungguhan dan kesedaran. Wajar difahami, masyarakat  khususnya ibu bapa dan penjaga anak-anak khas serta masyarakat awam amnya meletakkan harapan yang tinggi dalam membantu meningkatkan potensi individu setiap murid. Fungsi sekolah Pendidikan Khas tentunya berbeza dengan organisasi-organisasi lain yang mempunyai objektif tertentu.
            Kepimpinan pula bermaksud orang yang menggerakkan pengurusan. Sudah tentu dalam kepimpinan itu terkandung struktur organisasi yang mensasarkan kecemerlangan dalam sesuatu bidang yang disasarkan. Menurut Kamus Dewan (1989), kepimpinan bermaksud keupayaan memimpin. Mengikut Certo (1997), kepimpinan ialah proses pengarahan tingkah laku orang lain ke arah penyempurnaan sesuatu objektif. Pengarahan bermaksud seseorang individu bertindak mengikut cara tertentu atau mengikut sesuatu seperti polisi, organisasi, tatacara dan deskripsi kerja.
            Pengetua, Guru Besar, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas (GPKPK), Penyelaras  Program Pendidikan Khas merupakan kelompok yang mewakili kepimpinan dalam organisasi sekolah masing-masing. Kelompok ini merupakan seorang pemimpin yang mengatur dan membentuk acuan yang dikehendaki. ingat! Kota Rom tidak dibina dalam masa sehari. Uruskan dengan kebijaksanaan dan berhikmah. Bagaimana mengurus dan memantau guru-guru yang berada dalam organisasinya?. Apakah komitmen yang dikehendaki terhasil dengan sempurna? Bagaimanakah kelompok ini dapat membawa diri kepada watak seorang pemimpin yang efektif dan berkesan dalam menjayakan misi dan visi Pendidikan Khas  di sekolah masing-masing?
            Umum mengetahui setiap organisasi tentunya bermatlamatkan kecemerlangan. Cuma bagaiman kaedah kecemerlangan itu mahu dicapai boleh datang dari methodologi yang berbeza. Cuma jangan pula terlepas pandang kecekapan pengurusan sesebuah organisasi boleh diukur dari pelbagai aspek seperti pengurusan sumber manusia, masa, kewangan, tenaga, dan apakah objektif yang dikehendaki tercapai atau gagal. Jika tercapai apakah melepasi tempoh yang ditargetkan dan adakah berlaku penjimatan masa, tenaga, kewangan dalam proses mencapai objektif tersebut.
            Kepimpinan yang cemerlang tentunya berupaya mencapai objektif dalam jangka masa yang disasarkan atau lebih awal. Penjimatan kos perbelanjaan, masa dan dapat menggunakan sumber manusia secara cekap dan tidak berlaku pembaziran tenaga. Bagaimana pun janganlah pula berasa bimbang dalam memburu kecemerlangan dalam kepimpinan organisasi di sekolah apabila membaca tulisan ini. Tiada kepimpinan yang sempurna dan sebaik-baik contoh ikutan kepimpinan tentunya Muhammad saw. Pemimpin yang baik akan sentiasa belajar dari kesilapan kerana kesilapan adalah guru yang tidak pernah menipu.   
Isnin, 4 April 2011

GURU PENJANA TRANFORMASI PENDIDIKAN NEGARA (Tema Hari Guru 2011)

Posted by zharulnizam shah On 10:42 PTG

Segala puji bagi Allah dan Rasul-NYA...

Alhamdulilah, telah masuk minggu yang ketiga aku meresapi keadaan, suasana, rakan-rakan baru. Alhamdulilah berkat doa bonda, isteri, adik-beradik, anak-anak, anak-anak didik, para sahabat maka semakin kuat dan kukuh semangat untuk terus menyumbang tenaga di sini.....
Ucapan Menteri Pelajaran Malaysia

Tambahan pula sudah mula mendapat sokongan persekitaran. Alhamdulilah!

Pagi 05042011, berlangsung Majlis Perhimpunan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) di Auditorium Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya.

Tidak banyak yang mahu kurakamkan. Beberapa catatan daripada ucapan YAB Tan Sri Dato' Muhyiddin Bin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pelajaran Malaysia;
1. Bersikap terbuka 
Pengarah JPN Sarawak menerima watikah Hari Guru 2011 

2. Jangan berfikir dengan pengalaman biasa - berfikir luar kotak 
 3. Urus tadbir yang efisien, cekap, produktif, kreatif, inovatif 
4. Komited menaikkan nama dan imej KPM
Pelancaran Tema Hari Guru 2011
5. Warga KPM hendaklah teguh dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
 Dalam majlis sama, YAB Tan Sri Dato' Muhyiddin Bin Hj. Mohd Yassin, turut melancarkan tema Hari Guru Kali ke 40 bagi tahun 2011 " GURU PENJANA TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA"  dan Insyallah Sarawak akan menjadi tuan rumah bagi Sambutan Hari Guru Kebangsaan 2011....
Alhamdulilah! Segala puji bagi Allah dan Rasul-NYA..................

Jumaat, 25 Mac 2011

MUHAMMAD YASIN! INI JANJI CIKGU…………..

Posted by zharulnizam shah On 11:13 PTG

Segala puji bagi Allah dan Rasul-NYA.

Agak lama saya tidak menulis di blog ini kerana kekangan masa dan tugas. Tambahan pula portfolio bidang tugas sudah berubah. Tidak lagi ke sekolah. Lebih mencabar lagi waktu kerja juga berubah kepada masa pejabat 8.00 pagi hingga 5.00 petang. Terkurung di bangunan cantik sepanjang hari atau jika keluar pun, ada tugas-tugas lain yang melibatkan amanah yang dipikul di bawah label Kementerian Pelajaran Malaysia............. 

Yasin (berbaju hitam)
 Muhammad Yasin bin Mohamad adalah murid Pendidikan Khas yang unik, tersendiri dan mengkagumkan.....

Bayangkan saya pernah menyoal begini kepada anak-anak didik saya;

”siapa yang tak pernah tengok bukan-bukan?”

”Bukan-bukan macam mana cikgu?” Tanya Aizuddin rakan sekelas Yasin.

”Yalah! Gambar-gambar ke, video ke , cd ke, kat handphone ke yang bukan-bukan! Aurat orang perempuan!” Jawap saya lagi dan mengharapkan mereka mendapat pemahaman yang jelas.

Ada yang tertawa dan ada yang terdiam. Pun dalam kelompok murid-murid Pendidikan Khas SMK Buloh Kasap hanya dua orang sahaja yang mengangkat tangan. Murid itu Yasin dan Luqman.  Menandakan pancaindera penglihatan tidak pernah tercemar dengan pornografi yang bisa merosakkan akal, emosi dan jiwa.... Saya merenung Yasin dan Luqman. 

Saya meyakininya kerana keuda-duanya murid saya yang tidak meninggalkan solat lima. Luqman memang kerap mengikut bapanya berjemaah. Bapanya juga adalah seorang guru PK dan merupakan Penyelaras PK di SMBK yang lebih kepada sahabat saya.

“Betul cikgu! Demi Allah.....” Yasin bersumpah.

”Baik. Cukup! cikgu percaya!”

”Tahniah!”

Di satu hari lain, waktu itu saya baru beberapa bulan mengajar di SMK Buloh Kasap.

”Cikgu!” Panggil Yasin seakan mahu menyatakan sesuatu sebelum memulakan

”Ya!”

”Cikgu saya nak pakai serban macam cikgu masa solat Jumaat”  Saya terperanjat bercampur gembira.

”Alhamdulilah! Pakailah! Kan cikgu selalu cakap serban itu mahkota Rasulullah!”

Wajahnya tiba-tiba sedih.

”Ayah saya tak bagi cikgu!” Katanya sambil merenung wajah saya memohon simpati. Saya pula terlebihlah lagi simpati kepadanya.

”Ayah cakap apa?’” Tanya saya dengan nada memujuk.

”Laku fiil kena jaga. Kalau dah pakai serban kena jadi orang baik!”

”Betullah itu. Yasin azam jadi orang baik. Hormat ibubapa. Doa banyak-banyak kepada Allah! Insyallah nanti akan diizinkan juga”

Saya sendiri tidak ingat, berapa lama peristiwa itu berlalu. Namun pada suatu Jumaat, saya dan Yasin memang bersolat di masjid yang sama kerana kami juga tinggal setaman. Saya tidak akan melupakannya. Selesai solat Jumaat, Yasin menunggu saya dan pada Jumaat itu dia lengkap dengan jubah dan serban. Tatkala dia bersalam dan mencium tangan saya, saya pasntas memeluknya.

Lalu sebelum saya diberi peluang oleh Allah untuk mengorak langkah ke peringkat pengurusan, Yasin datang kepada saya (akhir tahun lepas rasanya) sebelum saya dipanggil temuduga selepas KPM meminta resume saya ekoran BUKU KE[PIMPINAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS dilancarkan pada Sambutan Hari Guru Kebangsaan 2010.

”Cikgu saya nak minta tolong cikgu semak!”

”Nak semak apanya Sin?” Tutur saya dengan nada gurau dan separa tersenyum.

”Cikgu saya dah hafal surah Sajadah dan Al-Insan!”

Saya separa terkejut bercampur bangga.

Yasin duduk membacanya di depan saya dan saya menyemak melalui Al-Quran digital yang berada di dalam laptop. Benar ada sedikit cacat bacaannya. Pun secara keseluruhan dia dapat menghafalnya dengan baik (harus diingat Muhammad Yasin hanyalah seorang murid Pendidikan Khas yang bermasalah pembelajaran). Yang mana secara jujurnya saya sendiri tidak berupaya menghafal surah Sajadah dan Al-Insan....

Yasin cikgu bangga dengan kamu dan merindui kamu semua. Doakan cikgu ya. Cikgu percaya doa kamu lebih mudah diangkat berbanding balada orang berdosa seperti cikgu. Ini catatan yang cikgu janji untuk kamu.

Salam rindu untuk semua warga SMBK dari kejauhan............. Segala puji bagi Allah dan Rasul-NYA

................BERTEMU TIMBALAN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA ...........

Posted by zharulnizam shah On 11:03 PTG


Alhamdulilah.
Segala puji bagi-MU ya Allah dan Rasulullah SAW...
 Bumi memburu siang tika cahaya malam tertinggal suam-suam kuku. Subuh berkabus. 6.30 pagi saya tinggalkan kediaman, selepas isteri dan anak-anak mencium tangan saya dan saya membalasnya dengan mengucup dahi kesemua zuriat dan seorang isteri saya itu. Menuju ke bangunan Parlimen di kota metropolitan, ibu negara tercinta ini. Terlalu banyak yang bermain di fikiran. Jangan sampai tidak bisa menyusun kata walhal yang bakal ditemui nanti hanyalah manusia biasa yang amanahnya lebih berbanding warga marhain.

Tiba di destinasi kira-kira jam 10.30 pagi  setelah sempat menikmati secawan Nescafe dan sepinggan nasi goreng di pinggir hentian Seremban. Tidak banyak halangan selepas menyerahkan kad pengenalan dan memaklumkan ada temujanji dengan Timbalan Menteri Pelajaran  Dr. Puad Zarkashi.
   
Kemudian menelefon individu yang bertanggungjawab mengatur pertemuan bersejarah ini. Terima kasih tidak terhingga kepada Encik Zahari Sarip (Pegawai Khas TMPM), terbukti individu ini telah menjalankan amanahnya dengan penuh tanggungjawab tanpa meminggirkan kepentingan nasib anak-anak khas hanya kerana  prinsip saya yang berbeza.  Kami minum di café yang terletak di belakang bangunan Parlimen sambil berbincang pelbagai isu dunia pendidikan di samping beliau memberikan saya pelbagai idea apabila berpeluang bertemu dengan TMPM.

“YB Fuad ahli akademik. Jujur! Politiknya yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah tanpa mengira pihak mana.” Kata Zahari kepada saya

 Sejarah TMPM ini memang cukup unik. Beliau sebelum ini merupakan seorang pensyarah, lantang mempertikaikan tentang PPSMI dan yang menariknya beliau adalah ahli berdaftar Parti………… akhirnya diamanahkan untuk memegang jawatan TMPM   

Kami tinggalkan café apabila saya menyatakan hasrat untuk melihat sidang parlimen. Kepingin sungguh untuk melihat ahli-ahli parlimen tanah air kita berhujah dan berdebat secara langsung dengan mata kepala sendiri. Ketika saya masuk tiada bezanya memasuki mahkamah, di mana kita terpaksa memberikan sedikit tunduk hormat kepada sidang dewan. (kemudian saya terus membuka buku nota untuk membuat catatan)……

Wakil DAP Bukit Mertajam sedang membentangkan hujah berkaitan isu gender di mana pembangunan wanita dalam kaitan sasaran kerja, ekonomi Negara. Program pembangunan hendaklah dibuat sungguh-sungguh dan bukan berbentuk retorik, sandiwara sebaliknya dengan komitmen yang konkrit…….
Kurang lebih yang meminta laluan BN Ledang, BN Arau, PAS Kota Raja… banyak yang dihujahkan tentang pembangunan wanita termasuk dengan fakta dan indeks mengikut tahun. Suasananya tidaklah sepanas yang selalu saya saksikan di internet. Barangkali kerana isunya dipersetujui oleh kedua-dua pihak samada kerajaan dan pembangkang tentang pentingnya peranan wanita dalam pembangunan Negara….
sidang akhbar Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz.
 Keluar dewan saya sempat melihat sidang akhbar Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz. Kemudian mundar-mandir melihat situasi di lobi parlimen. Saya sempat juga bertemu dengan ahli Parlimen Pokok sena, YB Mahfuz Omar. Semuanya baik dan mesra tanpa mengira ideologi politik. Sewajarnya begitulah. Pentas politik adalah satu amanah untuk memajukan, memelihara dan meningkatkan maruah serta pembangunan negara baik untuk agama, bangsa dan negara. Saya sempat melihat mesra YB Mahfuz dan ahli-ahli parlimen BN. Alangkah baiknya jika perkara ini dapat dilihat rakyat awam yang agak tertutup pemikirannya bahawa sebenarnya wakil rakyat mereka hanya berhujah dan lantang di dalam parlimen sebaliknya mesra dan rapat di luar dewan.  

Ahli Parlimen Pokok Sena
Sampai masa yang dijanjikan untuk saya bertemu dengan Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia. Dr. Puad menyambut saya dengan mesra dan menjawab salam saya dan tangan saya digenggam erat.

”Ya cikgu!”

Saya menghulurkan proposol sebuah manusrip baru yang saya hasilkan bersama Tuan Haji Shamsudin Othman, seorang pensyarah di UPM. Dia menyambutnya sambil membaca surat rasmi dan menyelak-nyelak proposol tersebut.

Meneliti proposol sambil saya menerangkan keadaan sebenar

” Saya datang kerana Allah dan Rasul-NYA. Saya minta jasa baik Dr,  Tidak ada mana-mana buku rujukan khusus untuk ..................... bagi anak-anak khas di Malaysia...”

”Manuskrip ini saya tulis setelah mengambil kira pengalaman saya selama 12 tahun bersama anak-anak khas, juga mengambil pendapat pensyarah, rakan-rakan guru dan saya berharap manuskrip ini dapat diberikan sedikit perhatian.....”

”Apa yang cikgu mahukan?” Katanya sambil membelek proposol tersebut dan kemudian memandang tepat ke wajah saya.

”Satu penilaian yang telus, benar kiranya manuskrip ini sesuai untuk digunakan di semua sekolah yang ada Pendidikan Khas di Malaysia.... saya menulisnya kerana mengambil tanggungjawab sebagai seorang guru dan muslim. Ilhamnya tercipta apabila ada anak murid saya yang ’ringan-ringan’ ditangkap dan disoal, mereka tidak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan mengikut batas-batas agama. Saya tidak mahu ambil sikap lihat sahaja. Dengan sedikit kemampuan yang dianugerahkan Allah, saya mahu menjadi orang yang dapat menyelesaikan masalah. Insyallah!.”

”Ok. Tahniah cikgu! Sekarang cikgu biasa menulis siapa yang bertanggungjawab dalam hal penilaian buku ini?” Tanyanya sambil mata terarah buku ’Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan Khas’

’Tapi bukan buku itu Dr!?” Saya tidak menjawab soalan apabila melihat Dr. Fuad lebih terarah kepada  buku KDPPK.

Menatap buku KDPPK yang telah diterbitkan oleh Utusan Publications

”Yang nie?” tanyanya sambil membelek-belek buku yang telah diterbitkan oleh Utusan Publications itu.

”Itu tentang pengurusan dan kepimpinan. Tahun lepas cetak. Alhamdulilah buku tu BPG, KPM pilih untuk dilancarkan pada Sambutan Hari Guru Kebangsaan. Naskah ini saya hadiahkan untuk Dr...”

”Ok. Jadi tadi siapa yang patut buat penilaian?” Tanyanya lagi.

”Bahagian Pendidikan Khas ...”

Dr. Puad mencatat sesuatu di muka hadapan surat rasmi yang saya sertakan.

”Sekarang cikgu mengajar di mana?” Tuturnya selesai membuat catatan.

Saya....................................................

Maaf! Inilah yang dapat saya kongsikan kerana ada perbincangan lain yang saya kira perlu saya rahsiakan di blog ini.... Kurang lebih lima belas minit bersama TMPM, cukup untuk saya menyediakan ruang di fikiran dan jiwa untuk menyimpan kenangan bernilai ini.

Sebagai anak kampung dan guru biasa, ini adalah pengalaman yang cukup berharga.
Pengalaman yang tidak dapat saya perolehi melalui buku atau visual melainkan merentasi sendiri peristiwa ini.

Terima kasih saudara Zahari Bin Sarip (Pegawai Khas TMPM)

Terima kasih kepada Encik Zahari Sarip (Pegawai Khas TMPM) yang menghantar saya sehingga ke kereta untuk pulang...............

Sepanjang perjalanan pulang terlalu banyak yang berlegar dalam fikiran saya tentang dunia pendidikan Malaysia khususnya pendidikan khas, urus tadbir negara, watak dan perwatakan ahli-ahli parlimen, kerajaan, pembangkang, rakyat, ekonomi, sosial..............................................................   dan terlalu banyak yang ingin saya tulis......................................................

Alhamdulilah.
Segala puji bagi-MU ya Allah dan Rasulullah SAW...

Jumaat, 31 Disember 2010

BOLEHKAH GURU PENDIDIKAN KHAS MENGAJAR/GURU GANTI DI KELAS ALIRAN PERDANA

Posted by zharulnizam shah On 12:07 PG

Hak merupakan bahagian yang wajib diberikan atau diambil dari sesuatu bahagian tertentu mengikut keperluan samada berkaitan kewangan, harta, tanggungjawab dalam rumah tangga, masyarakat, kerjaya dan lain-lain aspek yang bersangkutan dengannya.

            Apakah Program Pendidikan Khas di sekolah anda memiliki semua pekeliling berkaitan Pendidikan Khas?

            Jika jawapannya tiada dalam simpanan, maka wajib Penyelaras mengemukakan kepada Pegawai Pendidikan Khas daerah supaya dibekalkan kepada setiap sekolah. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan (berkaitan pekeliling), maklumkan kepada pihak Jabatan Pelajaran Negeri dan jika masih gagal panjangkan masalah ini ke pihak Bahagian Pendidikan Khas KPM.
           
            Maka orang pun bertanya mengapa sampai begitu sekali perlu diambil tindakan bagi mendapatkan pekeliling?

            Lalu jawapannya melalui pekeliling, kita akan memahami apa yang perlu dilaksanakan. Boleh atau tidak dilaksanakan, tidak melanggar sempadan dan mengikut prosedur yang betul.

            Masalah berbangkit;

 1. Ada guru yang menghubungi saya lalu memaklumkan masalah, beliau diminta menggantikan guru pra. Soalannya boleh atau tidak?

Jawapannya boleh dan tidak.

TIDAK! jika keperluan Pendidikan Khas lebih utama. Dimaklumkan juga ada pekeliling yang dikeluarkan bahawa ‘guru Pendidikan Khas tidak dibenarkan mengajar di aliran perdana’. Bagaimanapun pekeliling ini tidak terpakai untuk aktiviti luar bilik darjah seperti mengurus rumah sukan, permainan, kelab, persatuan dll. Ertinya guru Pendidikan Khas perlu terbabit dalam ko-kurikulum di samping tidak boleh mengabaikan murid-murid Pendidikan Khas.

Bagaimana dengan relief?, Pengetua atau Guru Besar boleh meminta jasa baik. Bagaimanapun jawapan boleh atau tidak, terpulang kepada guru-guru Pendidikan Khas. Jika diukur berdasarkan pekeliling sebenarnya TIDAK BOLEH. Alhamdulilah dua buah sekolah tempat saya bertugas guru-guru Pendidikan Khas tidak diambil untuk relief. (kecuali dalam keadaan terdesak, semasa peperiksaan. Itu pun kes seperti itu setahun dua adalah sekali)

Bagaimanapun pernah berlaku semasa saya menjadi Penyelaras, guru Pendidikan Khas diambil untuk mengajar Matematik di aliran perdana. Akhirnya saya mengambil keputusan bertemu pengetua dan berbincang secara berhemah dengan mengemukakan pekeliling. Alhamdulilah. Pengetua akhirnya bersetuju untuk tidak mengambil guru Pendidikan Khas mengajar di kelas biasa.

     Persoalan relief ini boleh memberikan impak positif dan negatif. Namun jika kerap kali guru-guru PK diminta relief, saya fikir perlu penyelaras bersemuka dengan Pengetua atau guru besar berbincang secara professional (Penyelaras diingatkan mengawal mental, emosi, intonasi semasa berbincang; 90% masalah dalam organisasi berlaku berpunca daripada masalah komunikasi)

            Begini impak positifnya, sekiranya Penyelaras menyusun program babitkan guru-guru aliran perdana seperti melatih sukan, tarian, kebudayaan dan lain-lain mengikut kepakaran guru aliran perdana yang berada di sekolah masing-masing. Jika kita tidak berkira dengan aliran perdana. Insyallah mereka juga akan mudah membantu kita.

            Impak negatifnya, muncul tanggapan negatif mengajar PK senang. Apa-apa hal suruh sahaja guru PK relief. Lalu jika Penyelaras bersifat tidak berani, tiada keyakinan diri, gagal dalam komunikasi, maka guru-guru PK akan terus menjadi mangsa guru relief. Sebab itu dalam blog ini, saya pernah menulis tentang perlunya kita membina. melaksana program ke tahap terbaik dan dapat membuka mata semua pihak. Hanya kejayaan sahaja akan menutup mulut rakan-rakan di aliran perdana yang tidak memahami keperluan Pendidikan Khas yang sebenar.

            Satu lagi, kita perlu menjaga hubungan baik dengan pentadbir sekolah kerana kuasa kewangan untuk pembelian barangan Pendidikan Khas, meluluskan program/projek yang dirancang di tangan pentadbir. Sekiranya salah membawa haluan akan memberi kerugian kepada program Pendidikan Khas itu sendiri.

            Tidak kurang pentingnya markah prestasi. Isu markah bukanlah bermakna kita orang yang gilakan pangkat dan gelaran. Markah prestasi agak penting bagi orang yang mempunyai visi untuk menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Satu lagi jika kita ada kes mahkamah (berdasarkan pengalaman), markah prestasi menjadi sangat bernilai.
           
Lalu jika anda diminta menjadi guru relief. Timbang-timbanglah mana yang terbaik. Sekiranya dirasakan keperluan itu tinggi untuk membantu silakan. Sekiranya dirasakan anda hanya menjadi mangsa keadaan, maka tolaklah dengan bijaksana.

Insyallah sekadar berkongsi pengalaman. Segala puji bagi Allah dan Rasul-Nya. Insyallah bertemu lagi.

Jumaat, 24 Disember 2010

PERSEDIAAN PENYELARAS PENDIDIKAN KHAS MENJELANG TAHUN BARU..

Posted by zharulnizam shah On 6:11 PG

Segala puji bagi Allah dan Rasul-NYA atas segala kenikmatan iman, Islam, kesihatan, pemikiran dan keupayaan menulis.... Alhamdulilah
Menyambung kembali penulisan setelah blog ini agak terbiar. Insyallah tahun hadapan akan ada sebuah lagi buku berkaitan Pendidikan Khas bagi membantu rakan-rakan Pendidikan Khas di seluruh negara.
Bagaimanapun tulisan kali ini, perkongsian pengalaman berkaitan beberapa persediaan utama menjelang tahun baru.

1.       Perkara penting yang mesti disempurnakan tentunya PENYEDIAAN BUKU PANDUAN TUGAS UNIT PENDIDIKAN KHAS 2011 sekolah.

2.       Menguruskan mesyuarat pertama dengan buku tersebut sudah berada di tangan guru-guru Pendidikan Khas dan PPM

-         Ingatlah! mulakan mesyuarat dengan bacaan doa memohon keberkatan dan kerahmatan Allah, semuga diberi kekuatan mental, fizikal, kebijaksanaan untuk membangunkan infrastruktur Pendidikan Khas dan potensi murid-murid Pendidikan Khas.

-         Sekiranya 2010 terdapat krisis yang dianggap kritikal sesama guru atau Penyelaras atau sebagainya, gunakan mesyuarat pertama sebagai medan membetulkan keadaan dengan memaklumkan bahawa tahun baru, azam baru, buku lama telah ditutup. Jangan malu memulakan proses bermaafan sesama guru sekiranya itu dapat menjernihkan keadaan seterusnya membentuk pasukan kerja yang mantap bagi mengharungi 2011. (Ingatlah sebagai manusia biasa tiada sifat kesempurnaan kepada kita semua. Berdasarkan pengalaman, saya pernah melalui pelbagai tekanan dan cabaran. Ingatlah kita hadir ke sekolah kerana Allah dan untuk anak-anak khas )


3.       Sekiranya visi dan misi Pendidikan khas sekolah telah berakhir pada 2010, sila pastikan visi dan misi baru telah dibentuk dan terangkan kepada guru-guru Pendidikan Khas dan PPm berkaitan halatuju dan target visi dan misi baru itu.

4.        Sekiranya Penyelaras tidak pernah membina rancangan 5 tahun. Bincang sesama semua guru dan PPM untuk membangunkan Pendidikan Khas sekolah. (Semak penulisan di blog ini berkaitan contoh penulisan Rancangan 5 tahun)

5.       Rancangkan kewangan dengan kertas kerja untuk membangunkan infrastruktur Pendidikan Khas sekolah mengikut keutamaan. Contohnya jika tahun 2011 pembangunan kelas pertukangan harus diutamakan, maka sediakan infrastruktur kelas pertukangan mengikut kewangan Pendidikan Khas sekolah.

Demikianlah berdasarkan pengalaman membangunkan Pendidikan Khas. Segala puji bagi Allah dan Rasul-NYA, saya tidak mengatakan ini adalah kaedah yang terbaik. Namun Insyallah penulisan ini kiranya dapat dijadikan pedoman maka silalah ambil mana yang terbaik.

Kepada rakan-rakan yang bertanya/mahukan contoh PENYEDIAAN BUKU PANDUAN TUGAS UNIT PENDIDIKAN KHAS dan kertas kerja. Semuanya boleh didapati di dalam buku KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS. Sekiranya buku ini sukar didapati di pasaran boleh menghubungi saya di FB –PUJANGGA SENI dan tinggalkan mesej di kotaknya dengan nama penuh dan alamat. Insyallah saya akan poskan sekiranya stok berada di tangan saya.

Terima kasih. Semuga rakan-rakan Pendidikan khas mendapat maklumat yang bermanafaat dari penulisan yang tidak seberapa ini.

Berjumpa lagi jika diizinkan Allah.  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share |
_______________________________________________________________________________________________